Richard Mille RM 11-02 Automatic Winding Flyback Chronograph

RM 11-02 là một biến thể kỹ thuật của RM 011 với một số tính năng bổ sung. Ngoài các chức năng của đồng hồ bấm giờ flyback, lịch hàng năm với ngày quá khổ, đồng hồ đếm ngược 60 phút và đồng hồ tổng 24 giờ, RM 11-02 còn được trang bị tính năng UTC cho biết múi giờ thứ hai thông qua Super-LumiNova -đàn tay. Bộ chuyển động titan được xử lý bằng PVD được trang bị hai thùng cuộn dây và một rôto tự động với hình dạng thay đổi cung cấp khoảng 50 giờ dự trữ năng lượng.

Gọi điện thoại
Chat Zalo
Gọi điện thoại
Chat Facebook
Gọi ngay 08125.66666